ကြော်ငြာစာအမှတ်(၆/၂၀၂၃)ဖြင့် ကြော်ငြာခေါ်ယူခြင်း

ကြော်ငြာစာအမှတ်(၆/၂၀၂၃)ဖြင့် ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်း( ၂၁ )ခုတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော ပြန်တမ်းဝင်အဆင့် စတင်ခန့်လစ်လပ်ရာထူးနေရာ(၄၅၂)နေရာ အတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း