ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၇ / ၂၀၂၃ ဖြင့် ကြော်ငြာခေါ်ယူခြင်း

ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၇ / ၂၀၂၃ ဖြင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်းနှင့်စီမံရေးရာဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော ဌာနစုမှူး(၂)/ တတိယအတွင်းဝန် ရာထူး(၂၀)နေရာအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း