ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၅ / ၂၀၂၃ ဖြင့် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အားကစားနှင့်လူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနတို့တွင် လစ်လပ်လျက် ရှိသော ရာထူး (၃၄၇) နေရာအတွက် ကြော်ငြာခေါ်ယူခြင်း

ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ (၅/၂၀၂၃)ဖြင့် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အားကစားနှင့်လူငယ်ရေးရာ ဝန်ကြီးဌာနတို့တွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော ပြန်တမ်းဝင်အရာရှိအဆင့်စတင်ခန့်ရာထူး ဆရာဝန် (သစ်လွင်/သွားနှင့်ခံတွင်း)/ ဆရာဝန်(သရုပ်ပြ)/ဆရာဝန် (သွားနှင့်ခံတွင်း) (သရုပ်ပြ)/ ဦးစီးအရာရှိ [ အစားအသောက်/ ဆေးဝါး/ (ဆေးပစ္စည်း၊ အလှကုန်/ လူသုံးကုန်)]/ တာဝန်ခံဆရာဝန်ရာထူး(၃၄၇) နေရာတို့အတွက် ၁၄- ၁၀ -၂၀၂၃ နှင့် ၁၅ - ၁၀ -၂၀၂၃ ရက်နေ့တို့တွင် မြန်မာ့အလင်း၊ ကြေးမုံနှင့် မြဝတီသတင်းစာတို့၌ ကြော်ငြာခေါ်ယူထားရှိပါသည်။